Specialskyltar

Namnbrickor/Bröstskyltar
Namnbrickor i mässing eller plastlaminat har till syfte att förmedla namnet på en person. Det är därför viktigt att namnskylten är representativ och speglar personligheten eller företaget som personen representerar
Namnbrickan fästs på klädesplagget med hjälp av nål eller ett enkelt magnetfäste.

Specialskyltar
Inom denna produktgrupp löser vi kundens speciella och unika behov av märkning.
Detta kan avse skyltens färg, form, storlek och övrigt i utförandet.
Till exempel kan detta avse märkskyltar till strömställare på paneler, skyltar som märker ventiler i VVS-anläggningar, paneler, namnskyltar till porttelefoner mm.
När ni har behov av speciella märkningar, kontaktar ni oss så får vi diskutera hur vi löser ert speciella skyltbehov.

Designade skyltar
Designade skyltar avser skyltar som skall förmedla mer än enbart den textinformation som står på skylten. Exempel på detta är skyltar med företags- och personnamn i speciella stilar eller logotyper.
Inom detta område hjälper vi ofta våra kunder med skyltdesignen samt val av stilar etc.

Maskin- och typskyltar
Tillverkar ni maskiner eller utrustningar som skall märkas med typuppgifter för maskinen eller utrustningen, ta kontakt med oss så diskuterar vi hur vi på bästa sätt löser detta.

Utskärning med eller utan gravyr
Har ni behov av att få skylten utskuren enligt speciell profil för att passa in på er produkt utför vi detta med eller utan kompletterande gravyr, kontakta oss för diskussion om hur vi skall lösa detta.

Namn- och hänvisningsskyltar
På arbetsplatser med flera ställen är det viktigt att presentera var de olika medarbetarna har för namn och funktion.
Detta behov kan vi tillgodose med hjälp av olika typer av namn-, funktions- och hänvisningsskyltar.
Vi tillhandahåller såväl skylt som olika typer monteringshjälpmedel.
Givetvis kan vi också erbjuda olika typer av namnskyltar till ditt boende som dörrskyltar, postlåda eller dylikt.

Övrig märkning
Har ni behov av märkning direkt på ett föremål med
t ex beteckningar, ert företagsnamn/logotyp, kontakta oss för diskussion om hur vi kan utföra/lösa ert önskemål om märkning.